logo vfpress
PVX: Thay đổi người được ủy quyền công bố thông tin
Tài liệu đính kèm:    PVX_2017.3.29_952441c_6349_bn_2017_03_28_1744_1.PDF
VNR: Decision of the Board of Directors
Tài liệu đính kèm:    VNR_2017.3.29_d2bef7c_VNR_DecisionOfBOD8thMeeting3rdTerm_2017_signed.pdf
LKW: Nghị quyết HĐQT
. Tài liệu đính kèm:    LKW_2017.3.29_6a09fb9_LKW_NGHIQUYET_SO_07.PDF
SSN: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SSN của CTCP Xuất…
NHP: Bà Triệu Thị Khoa không còn là cổ đông lớn
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Triệu Thị Khoa- Mã chứng khoán: NHP - Số lượng cổ phiếu…
VMS: Ông Vũ Trường Giang – Ủy viên HĐQT – đã bán 45.000 CP
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Vũ Trường Giang- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT-…
CAN: Giải trình báo cáo tài chính năm 2016
. Tài liệu đính kèm:    CAN_2017.3.29_b639034_Giai_trinh_BCTC_nam_2016_signed.pdf
LCD: Giải trình kết qủa SXKD năm 2016 so với cùng kỳ năm ngoái
. Tài liệu đính kèm:    LCD_2017.3.29_028381f_giai_trinh_nam_2016.pdf
PND: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
Tài liệu đính kèm:    PND_2017.3.29_23726bd_CBTT_to_chuc_DHCD_thuong_nien_2017.pdf    PND_2017.3.29_e9247b0_Tai_lieu_DHCD_2017.rar
L18: Giải trình KQKD hợp nhất năm 2016
. Tài liệu đính kèm:    L18_2017.3.29_47df805_GTKQKD_HN_2016.pdf
HNX: Nhận hồ sơ đăng ký niêm yết chứng khoán của Tổng Công ty Thăng Long – CTCP
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã nhận được bộ hồ sơ đăng ký niêm yết chứng khoán, cụ…
PDB: Giải trình biến động LNST năm 2016 so với năm 2015 của Công ty mẹ
. Tài liệu đính kèm:    PDB_2017.3.29_9d2e0a7_CV_giai_trinh_LNST_2016_cong_ty_me_signed.pdf
IVS: Sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam
. Tài liệu đính kèm:    IVS_2017.3.29_0b7fdbf_CV_CBTT_Dieu_le_sua_doi_IVS_signed.pdf    IVS_2017.3.29_5e7318a_Dieu_le_IVS_nam_2017_signed.pdf
VIB: Loic Michel Marc Faussier – Phó Tổng Giám đốc – đã mua 0 CP
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Loic Michel Marc Faussier- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Tổng…
MSR: Thay đổi nhân sự
. Tài liệu đính kèm:    MSR_2017.3.29_1ce6b73_MR_134_BOD_Resolution_New_CFO_28Mar2017_VN_EN_signed.pdf
HNF: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu
Tài liệu đính kèm:    HNF_2017.3.29_beda7ce_6293_bn_2017_03_28_1654_1.PDF
PDB: Báo cáo tài chính năm 2016 (Công ty mẹ)
Tài liệu đính kèm:    PDB_2017.3.29_e578ccd_BCTC_me_2016_signed.pdf
HHC: Đỗ Thị Kim Oanh – người có liên quan đến Kế toán trưởng – đã bán 2.030 CP
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đỗ Thị Kim Oanh - Mã chứng khoán: HHC - Số lượng…
CTB: Báo cáo sở hữu cổ đông lớn – Vũ Kim Chúng
Tài liệu đính kèm:    CTB_2017.3.29_6993c60_Erased_PDF.pdf
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. ...