logo vfpress

Ngành Tài chính kịp thời trả lời những vấn đề dư luận quan tâm

H.Vân
Hải Quan
 Đó là một trong những yêu cầu được Bộ trưởng Bộ Tài chính đưa ra trong Quyết định số 15/QĐ-BTC về việc ban hành Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về các lĩnh vực hoạt động của Bộ Tài chính trong năm 2017.

Họp báo chuyên đề là một trong những hình thức hiệu quả để tuyên truyền của Bộ Tài chính trong 2 năm qua. Ảnh: Q.H.

Theo Kế hoạch này, công tác thông tin, tuyên truyền năm 2017 của Bộ Tài chính được thực hiện thống nhất, xuyên suốt, theo đúng quan điểm chỉ đạo của Bộ; đảm bảo tính chủ động, tính thời sự trong định hướng dư luận. Việc cung cấp thông tin tuyên truyền về từng lĩnh vực hoạt động của Bộ phải có đầu mối rõ ràng, có phân công, phân nhiệm theo kế hoạch đã được Bộ phê duyệt.

Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ chủ động xây dựng nội dung cần thông tin tuyên truyền về hoạt động và kết quả trong lĩnh vực do đơn vị mình phụ trách. Các đơn vị chuyên môn thuộc Bộ phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Bộ trong việc tổ chức thực hiện công tác thông tin tuyên truyền và phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí.

Bám sát định hướng các nhiệm vụ trọng tâm trong lĩnh vực tài chính-ngân sách năm 2017, Kế hoạch đề ra một số nội dung tuyên truyền cụ thể gồm: Tiếp tục hoàn thiện hệ thống thể chế và cơ chế tài chính quốc gia nhằm huy động, phân phối, quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực tài chính đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của đất nước, từng bước cơ cấu lại thu chi ngân sách nhà nước; kiểm soát chặt chẽ nợ công, nợ nước ngoài của quốc gia bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô và an ninh tài chính quốc gia; thực hiện quyết liệt, đồng bộ cơ chế, chính sách đổi mới cơ chế hoạt động sự nghiệp công lập gắn với đẩy nhanh lộ trình điều chỉnh giá dịch vụ sự nghiệp công theo hướng thị trường.

Ngoài ra, việc đẩy nhanh việc cơ cấu tại doanh nghiệp nhà nước; hoàn thiện hệ thống pháp luật về thị trường tài chính và dịch vụ tài chính; nâng cao hiệu lực hiệu quả trong quản lý, sử dụng tài sản công; tăng cường nguồn lực dự trữ nhà nước để ứng phó kịp thời thiên tai, dịch bệnh; tăng cường kiểm soát lạm phát, giá cả, thị trường,… cũng sẽ là những nội dung nổi bật được đẩy mạnh tuyên truyền trong năm nay.

Về phương thức, bên cạnh tạo điều kiện thuận lợi cho phóng viên tác nghiệp, cung cấp thông tin đăng tải trên các phương tiện truyền thông, Bộ Tài chính sẽ duy tri hình thức tuyên truyền bằng cổ động trực quan thông qua các ấn phẩm, video clip hoặc biên soạn, phát hành các sổ tay, tài liệu tập huấn hướng dẫn cho các tổ chức, cá nhân tham gia thông tin tuyên truyền.

Giao nhiệm vụ cho các đơn vị thuộc Bộ Tài chính, Bộ trưởng yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị xây dựng kế hoạch chi tiết và tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, đảm bảo chủ động, hiệu quả, tuyên truyền đúng trọng tâm, trọng điểm và đúng thời điểm yêu cầu đề ra.

Khi có nội dung quan trọng, cấp bách, Thủ trưởng các đơn vị có trách nhiệm trao đổi thông tin với Văn phòng Bộ để rà soát, kiểm tra, đôn đốc triển khai các hoạt động; tổ chức thực hiện các nội dung, kế hoạch tuyên truyền của đơn vị; thực hiện nghiêm túc nội dung trả lời báo chí được Lãnh đạo Bộ uỷ quyền hoặc những yêu cầu về việc tham gia toạ đàm, trả lời phỏng vấn, hợp tác đề xuất các chuyên mục thông tin cần tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

Đồng thời, chủ trì chuẩn bị nội dung, cung cấp thông tin báo chí về lĩnh vực quản lý; kịp thời trả lời những vấn đề dư luận xã hội quan tâm bằng hình thức tổ chức họp báo hoặc tham gia các buổi họp báo, họp giao ban báo chí của Bộ Tài chính (định kỳ, đột xuất) để thông tin cho báo chí những vấn đề có liên quan đến các cơ chế chính sách mới được ban hành hoặc đang xin ý kiến tham gia của các Bộ, ban, ngành, đoàn thể và đông đảo nhân dân,…

Về việc tổ chức họp báo, Kế hoạch đưa ra định lượng cụ thể cho các đơn vị. Theo đó, Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan tổ chức tối thiểu là 6 cuộc/năm; Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức tối thiểu là 4 cuộc/năm; Kho bạc Nhà nước, Tổng cục Dự trữ Nhà nước tổ chức  2-3 cuộc/năm; Cục Quản lý giá, Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại, Cục Quản lý công sản, Cục Tài chính doanh nghiệp và Vụ Chính sách thuế tổ chức  3-4 cuộc/năm; các đơn vị còn lại có chức năng quản lý nhà nước tổ chức tối thiểu là 1-2 cuộc/năm. 

Kết quả tổ chức, triển khai công tác thông tin tuyên truyền của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ là một chỉ tiêu quan trọng đánh giá, phân loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị hàng năm.

Like VFPress.vn để được cập nhật tin tức kinh tế chuyên sâu và nóng hổi!
Tuyên bố trách nhiệm: Bài viết được lấy nguyên văn từ nguồn tin nêu trên. Mọi thắc mắc về nội dung bài viết xin liên hệ trực tiếp với tác giả. Chúng tôi sẽ sửa, hoặc xóa bài viết nếu nhận được yêu cầu từ phía tác giả hoặc nếu bài gốc được sửa, hoặc xóa, nhưng vẫn bảo đảm nội dung được lấy nguyên văn từ bản gốc.

TIN LIÊN QUAN
CÙNG CHUYÊN MỤC

  • Xem nhiều

  • RSS Thảo luận

  • XU HƯỚNG ĐỌC