logo vfpress

Hà Nội hợp nhất đầu mối Quỹ Đầu tư phát triển thành phố

Đỗ Hà
Tin Tức
Ngày 17/2, UBND thành phố Hà Nội công bố quyết định tổ chức lại Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Hà Nội trên cơ sở hợp nhất từ 3 Quỹ: Quỹ đầu tư phát triển thành phố Hà Nội, Quỹ phát triển đất thành phố và Quỹ bảo vệ môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.

Việc hợp nhất các quỹ sẽ tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp và tổ chức khi liên hệ làm việc.

Quỹ Đầu tư phát triển thành phố được tổ chức lại trực thuộc và chịu sự quản lý toàn diện của UBND thành phố Hà Nội. Quỹ có chức năng tiếp nhận nguồn vốn ngân sách, huy động vốn trung và dài hạn từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước hoặc từ các nguồn khác theo quy định của pháp luật để cho vay, đầu tư vào dự án, doanh nghiệp phát triển cơ sở hạ tầng, kinh tế – xã hội; thực hiện các chương trình, dự án, các hoạt động phòng, chống, khắc phục ô nhiễm, suy thoái, sự cố bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố.

Cùng đó, Quỹ còn có chức năng tiếp nhận vốn ngân sách để ứng vốn cho việc bồi thường, giải phóng mặt bằng và tạo quỹ đất theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; tiếp nhận, quản lý, sử dụng nguồn vốn ủy thác từ ngân sách, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; ủy thác cho các tổ chức tín dụng và Ngân hàng phát triển Việt Nam theo quy định của pháp luật và các chức năng, nhiệm vụ khác theo quyết định tổ chức lại Quỹ của UBND thành phố Hà Nội.

Tại lễ công bố quyết định, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, việc hợp nhất 3 tổ chức Quỹ trước đây thành Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Hà Nội sẽ tránh tình trạng chồng chéo chức năng, nhiệm vụ giữa các Quỹ với nhau đồng thời nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Người dân, doanh nghiệp và các tổ chức chỉ cần đến một đầu mối duy nhất.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội yêu cầu Hội đồng quản lý, Ban lãnh đạo Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Hà Nội mới được bổ nhiệm nhanh chóng bắt tay vào công việc; khẩn trương sắp xếp bộ máy, nhân sự, chuyên môn để hoàn thành nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực trong công cuộc xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại.

Từ khóa: Hà Nội
Like VFPress.vn để được cập nhật tin tức kinh tế chuyên sâu và nóng hổi!
Tuyên bố trách nhiệm: Bài viết được lấy nguyên văn từ nguồn tin nêu trên. Mọi thắc mắc về nội dung bài viết xin liên hệ trực tiếp với tác giả. Chúng tôi sẽ sửa, hoặc xóa bài viết nếu nhận được yêu cầu từ phía tác giả hoặc nếu bài gốc được sửa, hoặc xóa, nhưng vẫn bảo đảm nội dung được lấy nguyên văn từ bản gốc.

TIN LIÊN QUAN
CÙNG CHUYÊN MỤC