logo vfpress

Kế hoạch rà soát và bàn giao sổ BHXH cho người lao động

Đoàn Nguyệt
Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
Nhằm triển khai công tác rà soát, bàn giao sổ BHXH từ người sử dụng lao động cho người lao động quản lý, ngày 10/01/2017, BHXH Việt Nam ban hành Kế hoạch số 112/KH-BHXH về việc rà soát và ¬bàn giao sổ BHXH cho người lao động.
BG So BHXH 060117 05.JPG
Người lao động xem thông tin trên sổ BHXH sau khi được bàn giao

Theo đó, BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố (gọi tắt là BHXH tỉnh) đảm bảo chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, kỹ thuật, nguồn lực để triển khai thực hiện rà soát và bàn giao sổ BHXH cho người lao động; xây dựng nội dung công việc cụ thể, trách nhiệm của các đơn vị, yêu cầu thực hiện đảm bảo tiến độ, chất lượng, thời gian hoàn thành.

BHXH các tỉnh bắt đầu thực hiện công tác bàn giao sổ BHXH từ tháng 1/2017. Trong năm 2017, phấn đấu thực hiện rà soát và bàn giao sổ BHXH cho người lao động đạt 60% trên tổng số sổ BHXH phải giao. Việc rà soát và bàn giao sổ BHXH phải hoàn thành trước ngày 31/12/2018.

Tại BHXH tỉnh thành lập Tổ Chỉ đạo gồm: Lãnh đạo BHXH tỉnh; lãnh đạo các phòng: Cấp sổ, thẻ, Quản lý thu, Chế độ BHXH, Kế hoạch – Tài chính, Công nghệ thông tin. Tổ Chỉ đạo có trách nhiệm chỉ đạo công tác bàn giao sổ BHXH cho người lao động đúng theo thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc; thực hiện đúng hướng dẫn của BHXH Việt Nam tại Công văn số 4027/BHXH-ST; thường xuyên báo cáo tình hình thực hiện và xử lý ngay những vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Bên cạnh đó, để việc rà soát và bàn giao sổ BHXH cho người lao động được thực hiện đúng quy định và đảm bảo tiến độ, BHXH Việt Nam cũng quy định trách nhiệm của các đơn vị trực thuộc. Cụ thể:

Ban Sổ – Thẻ có trách nhiệm hướng dẫn quy trình rà soát và bàn giao sổ BHXH cho người lao động; làm đầu mối, phối hợp với các đơn vị xử lý vướng mắc trong quá trình bàn giao sổ BHXH.

Trung tâm Công nghệ thông tin có trách nhiệm hướng dẫn các đơn vị sử dụng phần mềm, hỗ trợ kỹ thuật, xử lý ngay những vướng mắc về phần mềm trong quá trình tổ chức thực hiện công tác bàn giao sổ BHXH cho người lao động.

Vụ tài chính – Kế toán có trách nhiệm hướng dẫn quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí chi rà soát sổ BHXH, nhập dữ liệu và bàn giao sổ BHXH cho người lao động.

Các đơn vị: Ban Thu, Ban Thực hiện chính sách BHXH nắm bắt kịp thời tình hình thực hiện của các tỉnh, phối hợp với Ban Sổ – Thẻ giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong suốt quá trình BHXH các tỉnh thực hiện bàn giao sổ BHXH cho người lao động.

Like VFPress.vn để được cập nhật tin tức kinh tế chuyên sâu và nóng hổi!
Tuyên bố trách nhiệm: Bài viết được lấy nguyên văn từ nguồn tin nêu trên. Mọi thắc mắc về nội dung bài viết xin liên hệ trực tiếp với tác giả. Chúng tôi sẽ sửa, hoặc xóa bài viết nếu nhận được yêu cầu từ phía tác giả hoặc nếu bài gốc được sửa, hoặc xóa, nhưng vẫn bảo đảm nội dung được lấy nguyên văn từ bản gốc.

TIN LIÊN QUAN
CÙNG CHUYÊN MỤC