logo vfpress
Tỷ giá USD và ngoại tệ khác ngày 21/4: Tỷ giá USD tiếp tục giảm
Tỷ giá USD và ngoại tệ khác ngày 21/4 theo công bố của Ngân hàng Nhà nước và các ngân hàng thương mại.