logo vfpress
Năm 2017 sẽ đảm bảo được giá trị của VND
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội cho rằng, nếu chúng ta làm tốt vấn đề xử lý tài sản đảm bảo, xử lý nợ xấu thì đến cuối năm 2017, lãi suất huy động và lãi suất cho vay sẽ giảm. ...