logo vfpress

Tăng cường năng lực quản trị và khả năng giám sát hệ thống NH

PV
TBNH
Ngày 11/1/2017, tại Hà Nội, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (NHNN) đã phối hợp với Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học thường niên lần thứ ba về Quản trị công ty trong ngân hàng với chủ đề “Quản trị ngân hàng hiệu quả”.

Quá trình tái cơ cấu các TCTD Việt Nam giai đoạn 2011-2015 theo Quyết định số 254/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đã đạt được những chuyển biến tích cực. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Đề án tái cơ cấu các TCTD giai đoạn 2016-2020 là tập trung cải thiện năng lực quản trị của các NHTM, nâng cao hiệu quả giám sát ngân hàng theo Basel II, hướng theo chuẩn quốc tế.

Toàn cảnh Hội thảo

Với đặc thù là hoạt động kinh doanh có độ rủi ro cao và mức độ ảnh hưởng lớn nên vấn đề quản trị trong NHTM có ý nghĩa quan trọng. Thực tiễn quản trị ngân hàng ở Việt Nam thời gian qua đã bộc lộ một số hạn chế như: Khung khổ pháp lý cho hoạt động quản trị và giám sát hệ thống ngân hàng còn chưa đầy đủ mặc dù Chính phủ và NHNN cũng đã ban hành nhiều văn bản quy định mới góp phần hoàn thiện khung pháp lý tạo điều kiện thuận lợi, khuyến khích các TCTD tiếp tục đổi mới hoạt động quản trị doanh nghiệp theo thông lệ quốc tế; Mô hình tổ chức và quản lý của các NHTM hiện tại còn có nhiều điểm bất hợp lý khiến cho hoạt động quản trị ngân hàng kém hiệu quả; Việc tăng cường hoạt động quản trị nội bộ trong NHTM còn gặp nhiều khó khăn như vấn đề xây dựng hệ thống thông tin hỗ trợ, mối quan hệ giữa các bên có liên quan…

Hội thảo “Quản trị ngân hàng hiệu quả” được tổ chức nhằm đánh giá hiệu quả quản trị trong các ngân hàng Việt Nam theo chuẩn mực quốc tế, qua đó đề xuất những giải pháp tăng cường năng lực quản trị cho các NHTM Việt Nam cũng như khả năng giám sát hệ thống ngân hàng của các cơ quan quản lý.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận một số nội dung chính như: Đánh giá mức độ hiệu quả trong quản trị ngân hàng theo các chuẩn mực quốc tế thông qua việc phân tích cơ cấu Hội đồng quản trị của các NHTM Việt Nam và một số nước ASEAN; Xem xét những vấn đề liên quan tới kiểm soát hoạt động trong ngân hàng, cụ thể là phân tích việc đáp ứng các yêu cầu về minh bạch và công bố thông tin và giao dịch của các bên có liên quan của NHTM Việt Nam; Phân tích những thách thức và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả giám sát ngân hàng của các cơ quan quản lý theo chuẩn mực quốc tế.

Các đại biểu tham dự Hội thảo đều nhận thấy, quản trị và giám sát trong hoạt động ngân hàng luôn là vấn đề cần được quan tâm khi muốn xây dựng một hệ thống ngân hàng lành mạnh, có sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Đặc biệt, khi Việt Nam tham gia tích cực vào các hình thức hợp tác kinh tế tài chính đa phương và song phương, đòi hỏi phải gia tăng mức độ mở cửa thị trường tài chính trong nước.

Điều này không chỉ đem lại những cơ hội lớn cho hệ thống NHTM Việt Nam mà đặt ngành Ngân hàng trước những thách thức cạnh tranh to lớn từ phía các ngân hàng trong khu vực. Bởi vậy, nâng cao hiệu quả quản trị và giám sát hoạt động kinh doanh ngân hàng là những trọng tâm đặt ra đối với các NHTM Việt Nam cũng như các cơ quan quản lý hiện nay.

Bên cạnh đó, Hội thảo cũng ghi nhận nhiều ý kiến đánh giá, thảo luận của các đại biểu về hiện trạng quản trị trong các ngân hàng Việt Nam theo chuẩn mực quốc tế, từ đó đề xuất giải pháp tăng cường năng lực quản trị cho các NHTM Việt Nam cũng như khả năng giám sát hệ thống ngân hàng của các cơ quan quản lý. Hội thảo cũng hướng tới việc lan tỏa và tăng tính ứng dụng của các sản phẩm nghiên cứu, tạo ra một diễn đàn trao đổi học thuật giữa các nhà khoa học, quản trị ngân hàng, hoạch định chính sách và các chuyên gia trong lĩnh vực tài chính ngân hàng.

Like VFPress.vn để được cập nhật tin tức kinh tế chuyên sâu và nóng hổi!
Tuyên bố trách nhiệm: Bài viết được lấy nguyên văn từ nguồn tin nêu trên. Mọi thắc mắc về nội dung bài viết xin liên hệ trực tiếp với tác giả. Chúng tôi sẽ sửa, hoặc xóa bài viết nếu nhận được yêu cầu từ phía tác giả hoặc nếu bài gốc được sửa, hoặc xóa, nhưng vẫn bảo đảm nội dung được lấy nguyên văn từ bản gốc.

TIN LIÊN QUAN
CÙNG CHUYÊN MỤC