logo vfpress
SBL: Ký hợp đồng kiểm toán
. Tài liệu đính kèm:    SBL_2017.1.19_273bed7_725_bn_2017_01_16_1719_1.PDF
IDV: Nguyễn Thị Kiến – người có liên quan đến Ủy viên HĐQT – đã mua 100.000 CP
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Kiến - Mã chứng khoán: IDV - Số lượng cổ…
IDV: Vũ Thị Hồng Trà – người có liên quan đến Thành viên BKS – đã bán 100.000 CP
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Vũ Thị Hồng Trà - Mã chứng khoán: IDV - Số lượng…
DCS: Đường Đức Hóa – Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc – đã bán 3.000.000 CP
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đường Đức Hóa- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT,…
HHA: Phan Hưng – Ủy viên HĐQT – đăng ký bán 251.824 CP
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phan Hưng - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT-…
HBI: Nghị quyết HĐQT
. Tài liệu đính kèm:    HBI_2017.1.19_5fa5ade_932_bn_2017_01_18_1148_1.PDF
CNN: Lê Ngọc Quang – Phó Tổng Giám đốc – đã mua 20.440 quyền mua
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lê Ngọc Quang- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Tổng Giám…
CNN: Nguyễn Huy Quang – Thành viên BKS – đã bán 10.040 quyền mua
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Huy Quang- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Thành viên BKS-…
HD2: Ngô Văn Thanh – Chủ tịch HĐQT – đã mua 1.200 CP
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Ngô Văn Thanh- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT-…
CJC: Báo cáo tài chính quý 3/2016 – Văn phòng Công ty
. Tài liệu đính kèm:    CJC_2017.1.19_286ecf3_CJC_BCTC_quy_IV_2016_VP_Cty.pdf
CHP: Thông báo quyết định ban hành quy chế quản trị công ty
 Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Trung thông báo quyết định ban hành quy chế quản trị công ty như…
GHC: Báo cáo tài chính Quý 4-2016
. Tài liệu đính kèm:    GHC_2017.1.19_09ea1e8_GHC___CBTT_bao_cao_tai_chinh_quy_4_nam_2016_signed.pdf
DIH: Hơn 3.4 tỷ đồng lãi ròng 2016, thực hiện 86% kế hoạch
CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng - Hội An (HNX: DIH) công bố kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý 4 và năm 2016.
NNC: Năm 2016 lãi 229 tỷ, vượt 57% kế hoạch
CTCP Đá Núi Nhỏ (HOSE: NNC) vừa báo lãi ròng quý 4/2016 ở mức 47 tỷ đồng nhờ khối lượng đá tiêu thụ tăng.
LO5: Bảng cung cấp thông tin về quản trị công ty
. Tài liệu đính kèm:    LO5_2017.1.19_33d7fca_Bang_cung_cap_thong_tin_ve_quan_tri_signed.pdf
PIC: Giải trình chênh lệch KQSXKD 2016 so với 2015 (Tổng hợp+Văn phòng)
. Tài liệu đính kèm:    PIC_2017.1.19_6f3b86a_PIC_giai_trinh_KQSXKD_2016_so_2015.pdf
ĐG1666: Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Công ty TNHH Một thành viên 185
Sở GDCK Hà Nội thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Công ty TNHH Một thành viên…
ĐG1669: Thông báo kết quả đăng ký mua cổ phần của Công ty TNHH một thành viên Haprosimex
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội xin thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của Công…
PIC: BCTC quý 4/2016 – Văn phòng (trước kiểm toán)
. Tài liệu đính kèm:    PIC_2017.1.19_fdf5e32_PIC_BCTC_Q4.2016_(truoc_KT)_van_phong.pdf