logo vfpress

TIN DOANH NGHIỆP


SPP: Lãi ròng năm 2016 đạt 21 tỷ đồng, tăng 101%
Theo Báo cáo tài chính năm 2016 của CTCP Bao bì Nhựa Sài Gòn (HNX: SPP), doanh thu của Công ty đạt 913 tỷ đồng, tăng 12% và lãi ròng đạt 20.6 tỷ đồng, tăng 101% so với kết quả năm 2015. Theo đó, SPP lần lượt vượt 6% và 29% kế hoạch đề ra....
DRH: Lãi hợp nhất 2016 gần 70 tỷ đồng, vượt nhẹ kế hoạch cả năm
Doanh thu thuần hợp nhất cả năm của DRH đạt 109 tỷ đồng, chỉ tương đương 30% kế hoạch năm nhưng lợi ...
KDC: Giải trình chênh lệch KQKD HN và Cty mẹ quý 4.2016 so với cùng kỳ năm trước
Công ty Cổ phần Tập đoàn Kido giải trình chênh lệch KQKD HN và Cty mẹ quý 4.2016 so với cùng…
ROS: UBCKNN chấp thuận gia hạn thời gian công bố BCTC trong năm tài chính 2017
Công ty Cổ phần Xây dựng FLC FAROS thông báo về việc được UBCKNN chấp thuận gia hạn thời gian…
HLG: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2016
Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Long công bố báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2016 như…
SRF: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2016
Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh công bố báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2016 như sau:…
SCD: 39 tỷ đồng lãi trước thuế 2016, vượt 10% kế hoạch
Theo báo cáo tài chính 2016, CTCP Nước giải khát Chương Dương (HOSE: SCD) ghi nhận 39 tỷ đồng lãi trước thuế, tăng 17% so cùng kỳ và vượt 10% kế hoạch đề ra.
CHP: Lãi quý 4 đủ vượt kế hoạch cả năm 2016
Mặc dù quý 2 lỗ, còn quý 1 và 3 chỉ lãi nhẹ, nhưng trong quý 4/2016, CTCP Thủy điện miền Trung (HOSE: CHP) lãi ròng tới 233 tỷ đồng, tăng 28% so cùng kỳ.
VNP: Báo cáo tài chính quý 4/2016 (công ty mẹ)
Tài liệu đính kèm:    VNP_2017.1.23_9e24b8e_bao_cao_tai_chinh_cty_me_Q4_2016023_signed.pdf    VNP_2017.1.23_59ce0cf_cong_van_20CVNVNTCKT_gia_trinh_lai_lo_Q4_2016020_signed.pdf
RCD: Vũ Văn Tuân – Ủy viên HĐQT – đã bán 0 CP
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Vũ Văn Tuân- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT-…
HLD: Báo cáo quản trị công ty năm 2016
Tài liệu đính kèm:    HLD_2017.1.23_807bacd_2017.01.20_BCQT_nam_2016_(1)_signed.pdf
ACM: Báo cáo tài chính quý 4/2016
Tài liệu đính kèm:    ACM_2017.1.23_cee94ed_Scaned_PDF(57).pdf    ACM_2017.1.23_e3e8fa2_Scaned_PDF(60).pdf
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. ...
  5. 579