logo vfpress

TIN DOANH NGHIỆP


RIC: 2016 lỗ hơn 18 tỷ, kế hoạch 2017 lãi gần 42 tỷ đồng
HĐQT CTCP Quốc tế Hoàng Gia (HOSE: RIC) đã thông qua chỉ tiêu năm 2017 với doanh thu toàn công ty ở mức gần 380 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế dự kiến gần 42 tỷ đồng....
FMC: Quý 1 doanh số tiêu thụ giảm gần 3%, đạt mức 23.6 triệu USD
CTCP Thực phẩm Sao Ta (HOSE: FMC) cho biết, tổng sản lượng tôm thành phẩm quý 1/2017 đạt 2,311 tấn, ...
CTD: Nghị quyết HĐQT về việc tạm hoãn thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2017
Công ty Cổ phần Xây dựng COTECCONS thông báo Nghị quyết HĐQT về việc tạm hoãn thời gian tổ chức họp…
BID: Thông báo thay đổi địa điểm trụ sở chi nhánh Đông Hải Phòng
 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam thông báo thay đổi địa điểm trụ sở…
ITC: Giải trình chênh lệch lợi nhuận BCTC năm 2016 sau kiểm toán
Công ty Cổ phần Đầu tư - Kinh doanh Nhà giải trình chênh lệch lợi nhuận BCTC năm 2016 sau…
FTM: Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi nhân sự chủ chốt
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đức Quân thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi nhân…
LIG: Giải trình biến động LNST năm 2016 so với cùng kì năm trước
. Tài liệu đính kèm:    LIG_2017.4.5_7ed7268_7034_bn_2017_04_03_1650_1.PDF
CMC: Giải trình chênh lệch giữa BCTC năm 2016 và năm 2015
. Tài liệu đính kèm:    CMC_2017.4.5_903a47b_Giai_trinh_voi_SGDCK_tang_giam_nam_2015_so_voi_nam_2016_HNX.pdf
VGT: Gia hạn họp ĐHĐCĐ thường niên 2017
. Tài liệu đính kèm:    VGT_2017.4.5_75f12ca_7364_bn_2017_04_04_1703_1.PDF
QNS: Thay đổi nhân sự các chi nhánh công ty
. Tài liệu đính kèm:    QNS_2017.4.5_f8850bd_6849_bn_2017_03_31_1803_1.PDF
TL4: Võ Duy Minh – Phó Tổng Giám đốc – đăng ký mua 20.000 CP
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Võ Duy Minh - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Tổng…
JVC: Thông báo bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc
Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật thông báo bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc như sau:…
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. ...