logo vfpress

TIN DOANH NGHIỆP


Gần 81,8 tỷ đồng là giá khởi điểm mua cổ phần Sửa chữa tàu biển Vinalines
Theo thông tin từ HNX, giá trị phần vốn góp chuyển nhượng là khoảng 262,5 tỷ đồng với mức giá khởi điểm khi đấu giá là gần 81,8 tỷ đồng....
Ông lớn ngành kem Kido Foods sắp IPO
CTCP Thực phẩm Đông lạnh Kido - Kido Foods (KDF), công ty con phụ trách mảng thực phẩm đông lạnh của...
PVR: Giải trình KQKD lỗ và ý kiến từ chối của kiểm toán tại BCTC năm 2016
. Tài liệu đính kèm:    PVR_2017.3.23_303b194_5165_bn_2017_03_16_1652_1.PDF    PVR_2017.3.23_ee118c4_PVR_2017_03_23_0842_1.PDF
HSI: V/v thay đổi thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2017
. Tài liệu đính kèm:    HSI_2017.3.23_d0d4131_1149_v_2017_03_21_1552_1.PDF
SDT: Báo cáo tài chính năm 2016 (Công ty mẹ)
Tài liệu đính kèm:    SDT_2017.3.23_4051058_BCTC_cong_ty_me_2016_da_kiem_toan_(da_ky).pdf
BTB: Báo cáo thường niên 2016
Tài liệu đính kèm:    BTB_2017.3.23_89709c6_BTB_BC_thuong_nien_nam_2016_Bia_Ha_Noi_Thai_Binh.PDF
HFC: V/v niêm yết bổ sung cổ phiếu
. Tài liệu đính kèm:    HFC_2017.3.23_e168531_5576_bn_2017_03_21_1603_1.PDF
FCC: Báo cáo tài chính năm 2016
Tài liệu đính kèm:    FCC_2017.3.23_649d842_Bao_cao_tai_chinh_nam_2016.PDF
SGR: Nghị quyết HĐQT
. Tài liệu đính kèm:    SGR_2017.3.23_c943e73_nghi_quyet_02.pdf
C47: Thông báo công văn của UBCKNN về chấp thuận gia hạn thời gian công bố BCTC năm 2017 cho C47
Công ty Cổ phần Xây dựng 47 thông báo công văn của UBCKNN về chấp thuận gia hạn thời gian…
HQC: Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2017
Công ty Cổ phần Tư vấn – Thương mại – Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân thông báo Nghị quyết HĐQT…
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. ...