logo vfpress

QNS: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

HNX
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu QNS của CTCP Đường Quảng Ngãi như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 04/05/2017
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/05/2017
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:
          – Tỷ lệ thực hiện: 10:3 (Người sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 03 cổ phiếu mới)
          – Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu trả cổ tức sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ. Tổng số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh sau khi thực hiện trả cổ tức bằng cổ phiếu được coi như số lượng cổ phiếu chưa phát hành và được ghi nhận bổ sung vào lợi nhuận chưa phân phối để lại năm sau.
          – Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: – Ví dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức, cổ đông sở hữu 17.609 cổ phiếu. Số cổ tức bằng cổ phiếu cổ đông được nhận tính theo tỷ lệ cổ phiếu phát hành để chi trả cổ tức là 17609 x 30% = 5.282,7 cổ phiếu. Sau khi làm tròn, số cổ phiếu cổ đông được nhận là 5.282 cổ phiếu và 0,7 cổ phiếu lẻ sẽ được hủy bỏ.
          – Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại phòng Tài chính – Kế toán, Công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi – số 02 Nguyễn Chí Thanh, thành phố Quảng Ngãi và xuất trình chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

Tài liệu đính kèm:
Like VFPress.vn để được cập nhật tin tức kinh tế chuyên sâu và nóng hổi!
Tuyên bố trách nhiệm: Bài viết được lấy nguyên văn từ nguồn tin nêu trên. Mọi thắc mắc về nội dung bài viết xin liên hệ trực tiếp với tác giả. Chúng tôi sẽ sửa, hoặc xóa bài viết nếu nhận được yêu cầu từ phía tác giả hoặc nếu bài gốc được sửa, hoặc xóa, nhưng vẫn bảo đảm nội dung được lấy nguyên văn từ bản gốc.

TIN LIÊN QUAN
CÙNG CHUYÊN MỤC

  • Xem nhiều

  • RSS Thảo luận

  • XU HƯỚNG ĐỌC