logo vfpress

BST: Nguyễn Văn Thành không còn là cổ đông lớn

HNX
– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Văn Thành- Họ tên người có liên quan: Lê Thị Tịnh Hà
– Mối quan hệ: Vợ
– Số lượng: 0
– Tỷ lệ nắm giữ: 0%
– Họ tên người có liên quan: Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh
– Mối quan hệ: Con
– Số lượng: 0
– Tỷ lệ nắm giữ: 0%
– Họ tên người có liên quan: Nguyễn Quốc Thái
– Mối quan hệ: Con
– Số lượng: 0
– Tỷ lệ nắm giữ: 0%
– Họ tên người có liên quan: Nguyễn Thị Ngọc Linh
– Mối quan hệ: Con
– Số lượng: 0
– Tỷ lệ nắm giữ: 0%
– Họ tên người có liên quan: Nguyễn Linh Phương
– Mối quan hệ: Con
– Số lượng: 0
– Tỷ lệ nắm giữ: 0%
– Mã chứng khoán: BST
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 55.623 CP (tỷ lệ 5,06%)
– Số lượng cổ phiếu đã bán: 2.700 CP
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 52.923 CP (tỷ lệ 4,81%)
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ của người có liên quan: 0
– Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ của người có liên quan: 0%
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ cùng người có liên quan: 52.923
– Tỷ lệ nắm giữ cùng người có liên quan: 4,81%
– Ngày không còn là cổ đông lớn: 17/04/2017.

Tài liệu đính kèm:
Like VFPress.vn để được cập nhật tin tức kinh tế chuyên sâu và nóng hổi!
Tuyên bố trách nhiệm: Bài viết được lấy nguyên văn từ nguồn tin nêu trên. Mọi thắc mắc về nội dung bài viết xin liên hệ trực tiếp với tác giả. Chúng tôi sẽ sửa, hoặc xóa bài viết nếu nhận được yêu cầu từ phía tác giả hoặc nếu bài gốc được sửa, hoặc xóa, nhưng vẫn bảo đảm nội dung được lấy nguyên văn từ bản gốc.

TIN LIÊN QUAN
CÙNG CHUYÊN MỤC

  • Xem nhiều

  • RSS Thảo luận

  • XU HƯỚNG ĐỌC