logo vfpress

ASP: Xin gia hạn thời gian công bố định kỳ các BCTC trong năm 2017

HSX

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM đã nhận được công văn 01/2017/ASP-UBCKNN ngày 20/04/2017 của Công ty cổ phần Tập Đoàn Dầu Khí An Pha (MCK: ASP) về việc xin gia hạn thời gian CBTT định kỳ các BCTC trong năm 2017 như sau:

1. BCTC quý: Tối đa không quá 30 ngày kể từ ngày kết thúc quý.

2. BCTC bán niên đã được soát xét: Tối đa không quá 60 ngày kể từ ngày kết thúc 06 tháng đầu năm tài chính.

3.BCTC năm đã được kiểm toán: trong thời hạn 100 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

Lý do: ASP là công ty đại chúng quy mô lớn với vốn điều lệ 373.399.290.000 VNĐ, có 6 Công ty con và 3 Công ty liên kết, trụ sở các Công ty ở cả Miền Nam và Miền Bắc; ASP phải lập BCTC của riêng Công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất.

Căn cứ quy định tại Khoản 2 và 3 Điều 11, khoản 1 điều 8 Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn CBTT trên thị trường chứng khoán, đề nghị xin gia hạn CBTT BCTC năm đã được kiểm toán, BCTC bán niên soát xét và BCTC Quý của Công ty phải được sự chấp thuận bằng văn bản của UBCKNN và Công ty phải thực hiện CBTT ngay sau khi nhận được ý kiến của UBCKNN về vấn đề này.

Like VFPress.vn để được cập nhật tin tức kinh tế chuyên sâu và nóng hổi!
Tuyên bố trách nhiệm: Bài viết được lấy nguyên văn từ nguồn tin nêu trên. Mọi thắc mắc về nội dung bài viết xin liên hệ trực tiếp với tác giả. Chúng tôi sẽ sửa, hoặc xóa bài viết nếu nhận được yêu cầu từ phía tác giả hoặc nếu bài gốc được sửa, hoặc xóa, nhưng vẫn bảo đảm nội dung được lấy nguyên văn từ bản gốc.

TIN LIÊN QUAN
CÙNG CHUYÊN MỤC

  • Xem nhiều

  • RSS Thảo luận

  • XU HƯỚNG ĐỌC